in

MATRIX coin là gì? Đánh giá dự án Matrixswap – Thông tin và update mới nhất về dự án

 

Dự án Matrixswap (MATRIX) là gì?

Matrixswap là một giao thức AMM ảo dựa trên perpetual swaps triển khai trên blockchain và Cardano. Không giống như AMM truyền thống, người dùng có thể mua hoặc bán hợp đồng vĩnh viễn của bất kỳ tài sản nào với đòn bẩy lên đến 25 lần. Trong khi hầu hết các nền tảng giao dịch phái sinh phi tập trung phải đối mặt với những lo ngại về tính thanh khoản, thì Matrixswap sử dụng vAMM cung cấp tính thanh khoản trên chuỗi vô hạn. Một cơ chế tỷ lệ tài trợ được kết hợp để đảm bảo MarkPrice theo dõi chặt chẽ IndexPrice.

Matrixswap nhằm mục đích trở thành một giao thức Defi hoàn toàn thuộc sở hữu của cộng đồng và được quản lý trong thời gian dài.

Thành phần cấu trúc nền tảng của Matrixswap

Mô hình hoạt động của Matrixswap bao gồm các thành phần như sau:

 • Perpetual Swaps on VAMMs: tổng hợp các AMM ảo cho phép tạo các giao dịch hoán đổi ký quỹ (sử dụng đòn bẩy)/giao dịch ́i sinh. 

 Trong đó Giao dịch hoán đổi vĩnh viễn (Perpetual Swap) là các dẫn xuất tiền điện tử cho phép các nhà giao dịch suy đoán về việc định giá các tài sản cơ bản cụ thể. Hợp đồng vĩnh viễn có hai đặc điểm chính:

(i) Không có ngày hết hạn trên hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các nhà giao dịch đóng vị thế của họ.

(ii) Bản thân tài sản cơ sở không bao giờ được giao dịch, do đó các vấn đề về lưu ký được giảm thiểu. – Giá hoán đổi theo dõi chặt chẽ giá của tài sản cơ sở bằng cách sử dụng funding rate. Một cơ chế đảm bảo sự hội tụ của Mark Price vĩnh viễn với Index Price.

 • Oracle: Nguồn dữ liệu giá để tham chiếu từ Kylin, , MatrixOracle.
 • Construct: Cầu nối xuyên chuỗi, cho phép mở rộng giao dịch các cặp tài sản khác.
 • Nebuchadnezzar: là một công cụ tổng hợp DEX kết nối với các AMM khối lượng lớn hoạt động trên mạng Polkadot và Cardano
 • ZionDAO: Cơ chế quản trị phi tập trung

Nói chung, sự khác biệt chính của giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Matrixswap là tất cả tài sản và giao dịch được lưu trữ và thực hiện trên chuỗi. Không giống như Binance, các hợp đồng vĩnh viễn trên Bitmex, Matrixswap không dựa vào các đối tác và không có rủi ro về các máy chủ tập trung ngoài chuỗi. Với Matrixswap, người dùng có toàn quyền quản lý tiền của riêng họ.

Phương thức hoạt động của vAMM

vAMM của Matrixswap (tiên phong bởi perp.fi) sử dụng công thức x*y = k (với k là hằng số) giống như hầu hết các AMM khác. Tuy nhiên, như từ ảo gợi ý, bản thân vAMM không chứa một nhóm tài sản thực tế (k). Thay vào đó, tài sản thực tế (tài sản thế chấp của người giao dịch) được giữ trong một kho hợp đồng thông minh giám sát tất cả tài sản thế chấp của vAMM. Nói cách khác, Matrixswap sử dụng vAMM làm cơ chế khám phá giá, không phải cho giao dịch giao ngay. Điều này cho phép Martixswap hoạt động với tính thanh khoản vô hạn và không có tổn thất vĩnh viễn cho các bên liên quan, vì không yêu cầu nhà cung cấp thanh khoản.

Ví dụ: 100 USDC được gửi vào Clearing House khi Trader Neo mở vị thế, và đưa đế kho lưu trữ (Collateral Vault)

phuong-thuc-hoat-dong-cua-vamm

Để hiểu nguyên lý tính lời lỗ trong giao thức. Chi tiết tại tại đây

Hệ số K-value trong vAMM

Trong khi giá trị k của AMM truyền thống là giá trị bằng nhau của tài sản x * y trong một nhóm thanh khoản nhất định, thì giá trị k của vAMM là một số do kiến ​​trúc sư của giao thức đặt để đảm bảo trải nghiệm giao dịch tối ưu trong Matrix. Ở giai đoạn đầu của dự án, những người đóng góp cốt lõi của Matrixswap sẽ đóng vai trò là kiến ​​trúc sư của giao thức để thiết lập giá trị k cho mỗi vAMM. Một số yếu tố được xem xét trong quá trình thiết lập giá trị k:

 • Khối lượng giao dịch tài sản cơ bản 
 • Giá trị nhóm tài sản cơ bản 
 • Biến động giá 
 • Chỉ số tài sản cơ bản 
 • Nền tảng mối quan tâm mở

Nguyên tắc thanh lý tài sản (Liquidation) của vAMM

Khi tỷ lệ ký quỹ của nhà giao dịch trở nên thấp hơn tỷ lệ ký quỹ duy trì (hiện được đặt ở mức 6,25%, có thể thay đổi từ ZionDAO), việc thanh lý sẽ được kích hoạt.

Funding rate

Để đảm bảo giá hợp đồng vĩnh viễn bên trong Matrixswap hội tụ với giá chỉ số trong thế giới thực, Matrixswap giới thiệu tỷ lệ tài trợ hàng giờ. Cho dù vĩnh viễn đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm (longs pay shorts) hoặc giảm giá (Shorts pay longs). Khoản thanh toán tài trợ được tính theo công thức:

 Position size * (TWAP of perpetualTWAP off index) / 24.

Matrixswap sử dụng công thức tỷ lệ tài trợ giống như , như được hiển thị bên dưới:

 • funding Rate =TWAPperpetual −TWAPindex/24
 • fundingRate=TWAPperpetualTWAPindex/24

Tất cả dữ liệu TWAP lấy từ Oracle

Phí giao dịch trên Matrixswap: Phí giao dịch 0,1% được tính khi mở và đóng các vị thế trong Matrixswap. Điều quan trọng cần lưu ý là phí không được thu dưới dạng doanh thu cho giao thức, mà là dự phòng bảo hiểm cho hệ thống. 50% phí giao dịch sẽ được gửi vào Quỹ bảo hiểm, một kho tiền đảm bảo tính ổn định của giao thức. Trong trường hợp có những tổn thất không mong muốn từ quá trình thanh lý, Quỹ Bảo hiểm sẽ tiếp thu các khoản tổn thất đó. 50% phí giao dịch khác sẽ được phân bổ cho các sự kiện sau:

 • Mua lại và đốt token nền tảng Matrixswap
 • Giải thưởng lô tô (xổ số)
 • Giải thưởng cuộc thi giao dịch 
 • Phí giới thiệu trên chuỗi

Roadmap

Quý 3/2020

 • Tạo ý tưởng 
 • Quá trình nghiên cứu bắt đầu 
 • Đánh giá đồng cấp về bản thiết kế sản phẩm alpha 
 • Chuẩn bị phát triển

Quý 4/2020

 • Thành lập đội ngũ core team
 • Hoàn thành tài liệu dự án
 • Phát triển bắt đầu

Quý 1/2021

 • Kiểm tra cấu trúc vAMM
 • Nghiên cứ và phát triển Cross-chain bridge
 • Bản tài liệu dự án được xem xét và hoàn thành

Quý 2/2021

 • Khởi tạo quỹ từ các nhà đầu tư
 • Đối tác Oracle
 • Bản Alphanet Moonbase được kiểm tra
 • Phát triển Oracle In-house
 • Hợp đồng thông minh cho and Rewards
 • Nghiên cứu và phát triển Nuke khẩn cấp

Quý 3/2021

 • Public và listing sàn DEX
 • Chương trình Liquidity Mining
 • Tích hợp Smart Contract của Cardano
 • Phát triển dApp cho cầu nối Cross-chain
 • Phát triên trên
 • Triển khai nút Nuke khẩn cấp trên Moonbeam Testnet

Quý 4/2021

 • Chương trình tiền thưởng lỗi
 • Matrixswap V1 được trên Moonbeam
 • Nguồn dữ liệu giá trên AMM đa chuỗ
 • Chương trình giới thiệu On-chain
 • Tính năng Limit Orders và  Stop Loss
 • Kiểm tra và phát triển rên Cardano
 • Trình tổng hợp các DEX của AMM đa chuỗi

Quý 1/2022

 • Quản trị Ra mắt Cardano 
 • Triển khai Oracle 
 • Khẩn cấp Nút Nuke 
 • Triển khai trên Cardano Testnet 
 • Yoroi Wallet Tích hợp 
 • Matrixswap V1 Cardano Mainnet

Token MATRIX là gì?

MATRIX là token của nền tảng Matrixswap và có các chức năng như sau:

 • Phí khi giao dịch trên nền tảng
 • Phần thưởng giới thiệu, Airdrop,…

Một số thông tin cơ bản về token MATRIX

 • Token : MATRIX token
 • Ticker: MATRIX
 • Blockchain: Ethereum
 • Token Standard: ERC-20
 • Địa chỉ Contract: đang cập nhật
 • Cung ước tính lưu thông: đang cập nhật
 • Tổng cung khởi tạo: 100.000.000 MATRIX

MATRIX Token Allocation

MATRIX Token Allocation

 • Private Sale: 12,5 %, trong đó 10% sẽ được unlock khi TGE và 
 • Public Sale: 2,5%, sẽ được unlock hoàn toàn khi TGE
 • Cung cấp thanh khoản sàn DEX: 1%
 • Phần thưởng hệ sinh thái: 32%, phân phối tuyến tính trong 2 năm
 • Phát triển trong tương lai: 33%, phân phối tuyến tính trong 2 năm
 • Đội ngũ: 14%, khóa trong 180 ngày sau TGE, mở khóa hàng ngày trong 2 năm
 • Cố vấn: 8%, khóa trong 120 ngày sau TGE, mở khóa hàng ngày trong 18 tháng

Đội ngũ MATRIX

Đội ngũ MATRIX

Cố vấn

Cố vấn

Cách kiếm và sở hữu token MATRIX

MATRIXSWAP sẽ tiến hành IDO trên , thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

Ví lưu trữ MATRIX Token

Khi TGE, MATRIX sẽ phát hành dưới dạng ERC20, anh em có thể lưu trữ ở ví Metamask Wallet , Trust Wallet, Coin98 Wallet.

Tương lai của Matrixswap, có nên đầu tư MATRIX không?

Matrixswap (MATRIX) cung cấp một nền tản phái sinh xây dựng On-Chain sử dụng vAMM, cho phép nguồn thanh khoản không giới hạn. MatrixSwap phát triển trên Ethereum và tích hợp trên Moonbeam và Cardano, được xem là ứng dụng phái sinh tiên phong trên hai nền tảng này. Dự án trong giai đoạn thử nghiệm và đón chờ các phân tích trong thời gian tới. Mọi thông tin trong bài viết đều là những thông tin do nghiên cứu và không được cấu thành lời khuyên đầu tư. Tech7 không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro trực tiếp và gián tiếp nào. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GIPHY App Key not set. Please check settings

EFI coin là gì? Đánh giá dự án Efinity – Thông tin và update mới nhất về dự án

Chợ đen Bitcoin là gì? Cách mua bán Bitcoin trên chợ đen an toàn